Truy cập nhanh

25 – 27 tháng Tư năm 2018

-A +A

In Giới thiệu

Giới thiệu ngay

Visa vào Việt Nam

Passport VISA

Hầu hết các du khách vào Việt Nam cần có thị thực nhập cảnh. Thị thực được miễn thị thực cho công dân của các nước đã ký một hiệp định miễn thị thực song phương hoặc đơn phương với Việt Nam, thị thực du lịch có thể có hiệu lực từ 15 đến 30 ngày.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết