Truy cập nhanh

25 – 27 tháng Tư năm 2018

-A +A

In Giới thiệu

Giới thiệu ngay

Đối tác và các nhà bảo trợ

Đơn vị bảo trợ trong nước:

  • Hiệp Hội Cao Su Việt Nam
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Khoa học và Công nghệ

Đơn vị bảo trợ quốc tế:

  • Hiệp hội liên bang các nhà sản xuất và nhập khẩu Thiết bị Dịch vụ Ôtô (Đức)
  • Ủy ban Hợp tác Quốc tế của Hiệp hội Công nghiệp Bảo trì Thiết bị Tự động Trung Quốc
  • Hội đồng phát triển ngoại thương Đài Loan
  • Hiệp hội Nhà sản xuất Phương tiện Giao thông Vận tải Đài Loan