Truy cập nhanh

25 – 27 tháng Tư năm 2018

-A +A

In Giới thiệu

Giới thiệu ngay

Lịch tham quan triển lãm

Ngày 25-27/4/2018
Giờ mở cửa 09:00 – 17:00
Địa điểm Trung Tâm Hội Chợ & Triển Lãm Sài Gòn
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thể lệ tham quan tham quan miễn phí

chỉ dành cho khách tham quan chuyên ngành
không cho phép khách tham quan dưới 16 tuổi