Skip

Automechanika Academy

Học viện Automechanika Academy được tổ chức vào ngày đầu tiên của triển lãm (ngay sau lễ khai mạc). Nhiều lãnh đạo trong ngành ô tô từ các doanh nghiệp hàng đầu khu vực chia sẻ quan điểm về thị trường ô tô Việt Nam.

Automechanika Academy
  • Phát triển công nghệ 5G giúp tăng hiệu quả trong khu vực, bao gồm cả Internet Vạn vật (IoT)
  • Tổng quan ngành công nghiệp ô tô thương mại, ô tô khách Việt Nam (do Vastgroup chủ trì)
  • Sức ảnh hưởng của Vinfast đối với cơ hội thương mại và aftermarket tại Việt Nam (do Vinfast chủ trì)
  • Vì sao tương lai ngành công nghiệp ô tô lệ thuộc vào công nghệ di động kết nối, tác động của nó đối với thị trường aftermarket (MICAS chủ trì)
Giữ chỗ của bạn