Skip

Hội thảo sửa xe khi va chạm và bảo trì

Chuyên gia danh tiếng toàn cầu I-CAR Australia cùng với nhà tổ chức diễn đàn kỹ thuật OTO-HUI sẽ thực hiện khoá huấn luyện kéo dài 1 ngày, hoạt động này tập trung đào tạo về sửa xe khi va chạm và bảo trì. Vào cuối ngày, hội thảo sẽ cấp chứng chỉ cho các bên tham gia.

collison repair workshop

Buổi sáng:

Xu hướng thị trường sửa xe khi va chạm, hội thảo trực tiếp về lý thuyết và trình diễn kỹ năng.

Buổi chiều:

Trình diễn kỹ năng và giới thiệu thiết bị điện tư ô tô như ADAS, chuẩn đoán trên xe, công nghệ cố định động cơ, hệ thống CAN BUS, kiểm tra và cố định pin.

Phí tham dự: USD $10

Giữ chỗ của bạn