Skip

Hội thảo quản lý đội xe

Hội thảo tập trung khảo sát ngành logistics và đội xe tại Việt Nam, ảnh hưởng của ngành này đối với thị trường ô tô trong những năm gần đây Diễn giả sẽ cung cấp thông tin về thị trường và các giải pháp quản lý toàn diện trong các khía cạnh khác nhau bao gồm IoT, quản lý lốp xe và bảo trì xe.

fleet management

Hội thảo bao gồm các chủ đề về xu hướng vận tải thương mại và sự phát triển của ngành này tại Việt Nam, thách thức của khu vực đối với công tác quản lý đội xe và giải pháp tiết kiệm chi phí và nâng cao an toàn xe ô tô, các các thông tin nghiên cứu từ các nhà quản lý logistics, các nhà cung cấp lốp xe và hoá chất.

Giữ chỗ của bạn