Kết nối mạng Giờ hạnh phúc và Tiệc NITZ tự động Skip
HCMC23_KV background

Sự kiện kết nối doanh nghiệp số hóa và điện khí hóa

Các hội nghị về các chủ đề nóng liên quan đến số hóa và điện khí hóa với các phiên kết nối mạng thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô hướng tới các khái niệm di động mới và một tương lai bền vững.