Skip

Thị trường ô tô Việt Nam-chiến lược xâm nhập thị trường và thiết lập văn phòng

Vietnams automotive market

Hội thảo cung cấp thông tin liên quan đến chính sách thuế, chiến lược tăng trưởng tại thị trường ô tô Việt Nam, cách thức thành lập văn phòng và nhà máy tại Việt Nam (trình bày song ngữ Việt-Anh).

Giữ chỗ của bạn