Truy cập nhanh

28/2 – 2/3/2019

-A +A

In Giới thiệu

Giới thiệu ngay

Sự kiện

KIN_8417

Một loạt các hoạt động sẽ được tổ chức trong suốt chương trình, cho người tham gia hiểu sâu hơn về sự phát triển của thị trường và ngành công nghiệp. Nếu bạn quan tâm đến việc tổ chức chương trình hay đóng vai trò là diễn giả trong năm 2018, vui lòng liên hệ với chúng tôi

AMHCMC18 Chương trình kết hợp (PDF, 251.87 KB)

AMHCMC18 Chương trình kết hợp