Truy cập nhanh

25 – 27 tháng Tư năm 2018

-A +A

In Giới thiệu

Giới thiệu ngay

REIFEN (Công nghệ lốp xe)

Cấu trúc triển lãm toàn diện hơn thu hút thị trường Việt Nam

Tyre Competence logo (website)


 

Phiên bản năm 2018 của triển lãm sẽ giới thiệu một sản phẩm mới là Công nghệ lốp xe được trưng bày bởi những công ty chuyên về ngành lốp, vỏ xe. Điều này cho phép các đơn vị tham gia nhanh chóng nâng cao hiệu quả tìm nguồn cung ứng.

REIFEN