Truy cập nhanh

25 – 27 tháng Tư năm 2018

-A +A

In Giới thiệu

Giới thiệu ngay

Công nghệ xe máy

Cấu trúc triển lãm toàn diện hơn thu hút thị trường Việt Nam

Motorcycle Competence_logo (website)


Là một trong những khía cạnh phổ biến nhất của triển lãm, và với xe máy là phương tiện phổ biến nhất trong việc vận chuyển đi lại trong nước, Công nghệ xe máy phù hợp với nhu cầu độc đáo của ngành công nghiệp địa phương, cũng như phục vụ ngành ô tô toàn cầu.

Motorcycle Competence_photo (website)