Truy cập nhanh

25 – 27 tháng Tư năm 2018

-A +A

In Giới thiệu

Giới thiệu ngay

Dịch vụ phiên dịch

Vì là một triển lãm quốc tế giữa các chuyên gia trong ngành công nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ phiên dịch chuyên nghiệp để tạo thuận lợi cho sự tương tác giữa các đơn vị tham gia và khách tham quan.

Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết cụ thể hơn sau.