Sản xuất, chuyển đổi và tự động hoá ô tô Skip
HCMC23_KV background

Sản xuất, chuyển đổi và tự động hoá ô tô

Dưới tác động của số hóa, các công nghệ như AIoT, in 3D, vật liệu mới và các giải pháp kỹ thuật số cho ngành kỹ thuật và sản xuất sẽ được trưng bày tại khu vực này. Các công nghệ này được xem xét cho sự sẵn sàng của các nhà cung cấp Việt Nam trong việc tích hợp kỹ thuật số.

2114019056
Auto