Màn trình diễn drift và stunt xe Skip
HCMC23_KV background

Màn trình diễn drift và stunt xe

4 màn biểu diễn Car Drifting và Motorcycle Stunt Riding trong suốt 3 ngày triển lãm

Photo 5
Photo 7
Photo 6
Drift 1
Drift 2