Skip
Automechanika Keyvisual
30/6 – 2/7/2021 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Đặt gian hàng

Thông tin thêm cho đơn vị tham gia

Bạn có muốn tham gia gian hàng triển lãm tại Automechanika Thành Phố Hồ Chí Minh? Bạn sẽ tìm thấy tất cả các thông tin quan trọng nhất ở đây, cũng như cơ hội để đăng ký.

Phí tham gia triển lãm

Gian hàng tiêu chuẩn (Nhỏ nhất 9 m2) 335$/m2
Tải xuống hình ảnh gian hàng tiêu chuẩn
Gian hàng cao cấp (Nhỏ nhất 9 m2)
385$/m2
Tải xuống hình ảnh gian hàng cao cấp
Gian trống (Nhỏ nhất 18 m2) 305$/m2
Khu vực xe máy (Sảnh chính)
Gian hàng tiêu chuẩn (Nhỏ nhất 9 m2) 230$/m2
Gian trống (Nhỏ nhất 18 m2) 200$/m2
*Đối với công ty ở Việt Nam và Đài Loan, các mức giá trên phải chịu thuế GTGT.

Thông tin thêm cho chuyến thăm của bạn

Exhibition_hall

Nhà triển lãm

Ở đây bạn có thể tìm thấy một cái nhìn tổng quan về các hội trường, lối vào và các thông tin quan trọng khác về hội chợ.

arrival

Điểm đến & nơi ở

Ở đây bạn sẽ tìm thấy thông tin quan trọng về việc bạn đến và ở lại trong hội chợ.

visa

Visa

Ở đây bạn có thể tìm thấy thông tin quan trọng cho chuyến đi của bạn đến Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và về thị thực của bạn.

exh-online-manual_taser

Hướng dẫn online cho Khách tham gia

Đăng nhập vào tài khoản để biết các quy tắc, quy định, chi tiết kỹ thuật và thông tin quan trọng về thiết kế, dàn dựng gian hàng và hàng hóa.