Thương hiệu Automechaninka Skip
AMHCMC23_KV_background_small

Thương hiệu Automechanika

Automechanika là một trong những thương hiệu triển lãm thương mại thành công nhất của Messe Frankfurt, có mặt khắp nơi trê thế giới. Với mạng lưới 13 sự kiện quốc tế, chúng tôi giúp các nhà triển lãm tiếp cận các thị trường mới, mang đến cơ hội cho họ gặp gỡ khách tham quan từ khắp nơi tên thế giới

Automechanika Worldwide

AM_Astana_logo

Automechanika Astana
Astana, Kazakhstan

Automechanika Birmingham

Automechanika Birmingham
Birmingham, U.K.

Thông tin thêm: www.automechanika-birmingham.com

Automechanika Buenos Aires

Automechanika Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina

Thông tin thêm: automechanika.ar.messefrankfurt.com

Automechanika Dubai

Automechanika Dubai
Dubai, U.A.E.

Thông tin thêm: www.automechanikadubai.com

Automechanika Frankfurt

Automechanika Frankfurt
Frankfurt am Main, Germany

Thông tin thêm: automechanika.com/frankfurt

Automechanika Ho Chi Minh City

Automechanika Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City, Vietnam

Thông tin thêm: automechanika-hcmc.hk.messefrankfurt.com

Automechanika Istanbul

Automechanika Istanbul
Istanbul, Turkey

Thông tin thêm: automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com

Automechanika Jeddah

Automechanika Jeddah
Jeddah, Saudi Arabia

Thông tin thêm: www.automechanikajeddah.com

Automechanika Johannesburg

Automechanika Johannesburg
Johannesburg, South Africa

Thông tin thêm: automechanikasa.co.za

Automechanika Kuala Lumpur

Automechanika Kuala Lumpur
Kuala Lumpur, Malaysia

Thông tin thêm: automechanika-kualalumpur.hk.messefrankfurt.com

PAACE Automechanika Mexico City

PAACE Automechanika Mexico City
Mexico City, Mexico

Thông tin thêm: paace-automechanika-mexico.us.messefrankfurt.com

ACMA Automechanika New Delhi

ACMA Automechanika New Delhi
New Delhi, India

Thông tin thêm: http://acma-automechanika-newdelhi.in.messefrankfurt.com

Automechanika Riyadh

Automechanika Riyadh
Jeddah, Saudi Arabia

Thông tin thêm: automechanikariyadh.com

Automechanika Shanghai

Automechanika Shanghai
Shanghai, China

Thông tin thêm: automechanika-shanghai.com