Automechanika Thành Phố Hồ Chí Skip
HCMC23_KV background
Business 3
Workshop 1
Entertainment 2

Automechanika Thành phố Hồ Chí Minh kết nối thị trường ô tô Việt Nam với quốc tế, giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước tận dụng nền tảng triển lãm lý tưởng này để mở rộng chuỗi cung ứng ngành công nghiệp ô tô, đồng thời nắm bắt cơ hội thương mại lớn tại Việt Nam.

Mong chờ điều gì ?

Truyền thông xã hội

Filter by

Tham gia Automechanika Thành Phố Hồ Chí Minh