Automechanika Thành Phố Hồ Chí Skip
HCMC23_KV background
Copy of Exhibition booth (2000 × 400 px) (2000 × 1000 px)
Business interactions 4
Fringe Programme 6

Automechanika Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6, thông qua các gian hàng trưng bày, hội thảo ngành cũng như các sự kiện làm nổi bật các công nghệ mới nhất và xu hướng thị trường.

Tham gia Automechanika Thành Phố Hồ Chí Minh