Automechanika Thành Phố Hồ Chí Skip
AMKL23KV_low res.png
Copy of Exhibition booth (2000 × 400 px) (2000 × 1000 px)
Business interactions 4
Fringe Programme 6

Automechanika Tp. Hồ Chí Minh 2022 khép lại với sự ủng hộ mạnh mẽ từ doanh nghiệp quốc tế trong suốt chuỗi cung ứng tô tô

Tham gia Automechanika Thành Phố Hồ Chí Minh