Khóa đào tạo sửa chữa ô tô khi va chạm Skip
HCMC23_KV background

Khóa đào tạo sửa chữa ô tô khi va chạm

Hội thảo sẽ nêu bật những cập nhật công nghệ mới nhất trong hệ thống điện áp cao, sửa chữa xe điện và ADAS. Đồng thời cũng sẽ tập trung vào các yêu cầu an toàn trong sửa chữa và khám phá các mô hình kinh doanh để nâng cao hiệu quả trong quản lý gara. 

Repair3
Repair2
NewEnergyRepair2

Những sự kiện trực tiếp về công cụ và máy móc sẽ diễn ra cùng với các cuộc thảo luận lý thuyết.

Auto Service 7
Auto Service 6
DSC_1849L