Chủ đề & Sự kiện Skip
HCMC23_KV background

Chủ đề & sự kiện

Một loạt các hoạt động sẽ được tổ chức trong suốt triển lãm, cho khách tham quan hiểu sâu hơn về sự phát triển của thị trường và ngành công nghiệp ô tô.

Tham gia Automechanika Thành Phố Hồ Chí Minh