Skip
Small_stage
05 – 07/03 năm 2020 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Hãy đăng ký gian hàng ngay từ bây giờ

Đối tác

Ban tổ chức

Đơn vị bảo trợ trong nước

 • HAMEE – Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện Tp.HCM
 • MOIT – Bộ Công Thương
 • MOST – Bộ Khoa Học & Công Nghệ
 • OTO-HUI – Cộng Đồng Kỹ Thuật Ô Tô Xe Máy Máy Công Trình Việt Nam
 • VAMI – Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí Việt Nam
 • VRA – Hiệp hội cao su Việt Nam
 • VSAE – Hiệp Hội Kỹ Sư Ô Tô Việt Nam

Đơn vị bảo trợ quốc tế

 • Hiệp hội liên bang các nhà sản xuất và nhập khẩu Thiết bị Dịch vụ Ôtô (Đức)
 • Ủy ban Hợp tác Quốc tế của Hiệp hội Công nghiệp Bảo trì Thiết bị Tự động Trung Quốc
 • Hội đồng phát triển ngoại thương Đài Loan
 • Hiệp hội Nhà sản xuất Phương tiện Giao thông Vận tải Đài Loan

Đơn vị bảo trợ thông tin

Truyền thông quốc tế

Truyền thông trong nướ