Đối tác Skip
HCMC23_KV background

Đối tác

Đơn vị bảo trợ trong nước

 • HAMEE – Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện Tp.HCM
 • MOIT – Bộ Công Thương
 • MOST – Bộ Khoa Học & Công Nghệ
 • OTO-HUI – Cộng Đồng Kỹ Thuật Ô Tô Xe Máy Máy Công Trình Việt Nam
 • RUPA – Hội Cao su Nhựa thành phố Hồ Chí Minh
 • VAMI – Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí Việt Nam
 • VASI – Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
 • VATA – Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam
 • VRA – Hiệp hội cao su Việt Nam
 • VSAE – Hiệp Hội Kỹ Sư Ô Tô Việt Nam

Đơn vị bảo trợ quốc tế

 • Hiệp hội liên bang các nhà sản xuất và nhập khẩu Thiết bị Dịch vụ Ôtô (Đức)
 • Ủy ban Hợp tác Quốc tế của Hiệp hội Công nghiệp Bảo trì Thiết bị Tự động Trung Quốc
 • Hội đồng phát triển ngoại thương Đài Loan
 • Hiệp hội Nhà sản xuất Phương tiện Giao thông Vận tải Đài Loan
 • Chambre de Commerce et d'Industrie France-Vietnam

Đơn vị bảo trợ thông tin

Truyền thông quốc tế

Truyền thông trong nướ