Tài liệu báo chí Skip
Press 14.1

Tư liệu hình ảnh

Bạn có thể tải hình ảnh, đồ hoạ chất lượng cao của triển lãm Automechanika Tp.HCM tại đây

Bản quyền ảnh báo chí

Tất cả hình ảnh trên trang web này đều có bản quyền. Việc sử dụng và khai thác ảnh thuộc quyền của Công ty truyền thông kinh doanh kỷ nguyên mới Messe Frankfurt.

Hình ảnh có thể được sử dụng miễn phí với mục đích thông tin cho sự kiện theo yêu cầu của Messe Frankfurt. Chúng tôi yêu cầu cung cấp bản sao của tất cả các thông tin được in trên báo in và thông báo cho chúng tôi khi sử dụng trên các bản thông tin điện tử. Tất cả hình ảnh phải bao gồm trích dẫn nguồn “Công ty TNHH truyền thông kinh doanh kỷ nguyên mới Messe Frankfurt”. Hình ảnh không được thay đổi so với định dạng ban đầu. Bất kỳ sử dụng vào mục đích khác, đặc biệt là mục đích thương mại, phải có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH truyền thông kinh doanh kỷ nguyên mới Messe Frankfurt.