Liên hệ Skip
HCMC23_KV background

Liên hệ

Chúng tôi có thể giúp bạn với bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có thể có liên quan đến việc tổ chức và thực hiện sự hiện diện hoặc ghé thăm công bằng thương mại của bạn.

Automechanika Ho Chi Minh City Team

contact_blank_picture

Mâu liên hệ

Dữ liệu liên hệ của bạn

Tôi là...

Tin nhắn của bạn

We may send you the latest information on industry trends and exhibitions, as well as advertisements which you may be interested in, and the methods of sending the advertisements include but not limited to telephone call, email, SMS, direct mail, fax, social media, etc. You can unsubscribe as per the instructions in the advertisements.

Nhân viên kinh doanh

Tiếp thị

Thăm viếng

Báo chí  truyền thông

Tài trợ & quảng cáo

Liên hệ với các công ty Đài Loan

Chan Chao International Co Ltd

Mr. Jordan Yeh
Tel:      +886 2 2659 6000 ext. 267

Mr Tim Ke
Tel:      +886 2 2659 6000 ext. 305
Fax:     +886 2 2659 7000
Email: sales@chanchao.com.tw

Liên hệ với các công ty Việt Nam

Yorkers Exhibition Service Vietnam
Tel:      +84 28 3827 9156
Fax:     +84 28 3827 9157
Email: salesa@chanchao.com.tw / salesc@chanchao.com.tw

Liên hệ với các quốc gia và khu vực khác

Nếu bạn ở các quốc gia / khu vực đó, vui lòng liên hệ với các đối tác tương ứng:

Messe Frankfurt (Shanghai) Co Ltd

Ms Miki Chen
Email: miki.chen@china.messefrankfurt.com

Messe Frankfurt (Shanghai) Co Ltd Beijing Branch

Ms Rita Jia
Phone: +86-4006138585 ext. 876
Fax:+86 10 6510 2799
Email: rita.jia@china.messefrankfurt.com

Messe Frankfurt GmbH, Germany 

Ms Sarah Paiva Pato
Tel:      +49 693 4877 1810
Fax:     +49 69 7575 6433
Email: sarah.paiva.pato@germany.messefrankfurt.com


To participate at German Pavilion, please contact:
Ms Christine Berk
Phone:  +49 69 7575 5746
Fax:       +49 69 7575 92963
Email: christine.berk@messefrankfurt.com

Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt Ltd

Mr Adolf Dmello
Tel:      +91 22 61445900
Fax:     +91 22 61445999
Email: adolf.dmello@india.messefrankfurt.com

Messe Frankfurt Italia S.r.l.

Mr Francesco Vigetti
Tel:      +39 02 8807 7831
Fax:     +39 02 72008053
Email: francesco.vigetti@italy.messefrankfurt.com

Messe Frankfurt Japan Ltd

Ms Yuri Okada
Tel:     +81 3 3262 8444
Email: yuri.okada@japan.messefrankfurt.com

Messe Frankfurt Korea Ltd

Mr Lloyd Won
Tel:      +82 2 775 2280
Fax:     +82 2 776 5113
Email: lloyd.won@korea.messefrankfurt.com

Messe Worldwide Sdn Bhd

Mr Kenneth Fong
Tel:      +60 3 7803 2276
Fax:     +60 3 7803 3276
Email:  auto@messeww.com

Ms Veronica Teh
Tel:      +60 3 7803 2276
Fax:     +60 3 7803 3276
Email:  veronicateh@messeww.com 

Messe Frankfurt (Singapore) Ltd

Ms Sandy Ho
Tel:      +65 6737 1704
Fax:     +65 6732 9296
Email: sandy.ho@singapore.messefrankfurt.com

Worldex GEC Co Ltd

Mr Wiruj Fongthamnimit (Note)
Tel:      +66 2664 6488
Fax:     +66 02 641 5482
Email: wiruj@worldexgroup.com

Messe Frankfurt Middle East GmbH

Mr Sandesh Fernandes
Tel:      +971 4 3894529
Fax:     +971 4 3585 533
Email: sandesh.fernandes@uae.messefrankfurt.com

Messe Frankfurt Inc

Ms Julie Nickel
Tel:      +1 678 732 2427
Fax:     +1 770 984 8023
Email: julie.nickel@usa.messefrankfurt.com 

Tham gia Automechanika Thành Phố Hồ Chí Minh