Messe Frankfurt phản đối việc sao chép Skip

Messe Frankfurt phản đối việc sao chép

Bảo vệ thương hiệu và chống vi phạm bản quyền sản phẩm

messe-frankfurt-against-copying

Năm 2006, Messe Frankfurt đã trở thành nhà tổ chức triển lãm thương mại đầu tiên trên toàn thế giới thực hiện tiêu chí chống lại nạn sao chép và vi phạm bản quyền sản phẩm: “Messe Frankfurt phản đối việc sao chép”.Tiêu chí này nhằm đảm bảo rằng các đơn vị tham gia và khách tham quan triển lãm nắm được thông tin đầy đủ về việc đăng ký và khẳng định quyền sở hữu trí tuệ.

Trong thời gian triển lãm, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp bạn với tất cả các câu hỏi liên quan đến bảo vệ thương hiệu và chống vi phạm bản quyền sản phẩm tại phòng thông tin của chúng tôi.

Cùng với Meyer-Reumann & Partners và Sesam Business Consultants chúng tôi sẽ cung cấp cho các đơn vị tham gia triển lãm một nền tảng để bảo vệ chuyên nghiệp sở hữu trí tuệ chống lại vi phạm bản quyền. Chúng tôi đã tạo ra một cổng thông tin tư vấn cho các đơn vị tham gia triển lãm và các luật sư của họ trước khi trưng bày, để họ có thể chuẩn bị sẵn sàng tại thời điểm triển lãm có thể chống lại những người vi phạm.