Tiệc chiêu đãi Auto NITZ Skip
HCMC23_KV background

Tiệc chiêu đãi Auto NITZ

Giana, GREY D, JestaTee, Hoàng Dũng, Phuong Ly và Whee! sẽ đến tham dự buổi tiệc với những bài hát và màn trình diễn tuyệt vời.

Ngày: 21 tháng 6 năm 2024
Thời gian: 17:00
Địa điểm: Sảnh B, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)
HoangDung
Justatee
PhuongLy
GreyD
Giana