Hội nghị Logistics, dây chuyền kho bải và cung ứng ô tô Skip
HCMC23_KV background

Hội nghị Logistics, dây chuyền kho bải và cung ứng ô tô

Các chủ đề sẽ đề cập đến những chuyển đổi do thế giới công nghệ mang lại, bao gồm số hóa kho bãi và quản lý chuỗi cung ứng.

2114019056
Supplychain
EDM image 2

Nhiều diễn giả khác nhau sẽ tổ chức các phiên thảo luận cụ thể về các lĩnh vực chuyên môn của họ như hậu cần, kho bãi và quản lý chuỗi cung ứng.

DSC_0196L
DSC_0295L
DSC_0241L
DSC_0311L
DSC_0340L
DSC_0557L
DSC_0617L
DSC_0799L
DSC_0923L
DSC_1015L
DSC_1049L
DSC_1091L
DSC_1230L