Hội nghị Logistics, dây chuyền kho bải và cung ứng ô tô Skip
HCMC23_KV background

Hội nghị Logistics, dây chuyền kho bải và cung ứng ô tô

21/6/2024
9:00 - 9:30 Đăng ký, giao lưu & nghỉ ngơi
9:30 - 9:45 Biến đổi tương lai: Tái tạo hệ sinh thái chuỗi cung ứng Ô tô tại châu Á và Việt Nam
Diễn giả: Mr Denis Lambert, Managing Partner at CCX Partners
9:45 - 10:00 Bối cảnh sản xuất phụ tùng ô tô tại Việt Nam và cách phát triển chuỗi cung ứng linh hoạt tại Việt Nam
Diễn giả: Mr Daniel Pham, Operational Director at Vietnam Outsourcing Pte Ltd
10:05 - 10:20 Vượt qua rủi ro chuỗi cung ứng vào năm 2024 để nâng cao khả năng phục hồi
Diễn giả: Mr Richard Beard, Area Head of Automotive & Mobility of A.P. Moller – Maersk
10:20 - 10:35 Hệ thống chuỗi cung ứng phụ tùng ô tô và đổi mới của Trung Quốc
Diễn giả: Mr Dai Chen, Giám đốc điều hành Magic Cube Auto Aftermarket
10:35 - 10:50 Giải pháp an ninh và đỗ xe thông minh
Diễn giả: Mr Cap Thanh Vuong, Giám đốc Di động Thông minh, VinAI
10:50 - 11:10 Quan hệ đối tác hợp tác và chuỗi cung ứng linh hoạt: Logistics bên thứ ba (3PL) và Logistics bên thứ tư (4PL)
Diễn giả: Ms Tracy Dao, 
Giám đốc thương mại tại Bee Logistics Corp
11:10 - 11:25 Vai trò của quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần trong thương mại điện tử
Diễn giả: Ms Ly Thu Yen (Conny Lee), Phó Giám đốc Best Logistics Technology (Vietnam) Co., Ltd      
11:25 - 11:45 Tăng cường cho chuỗi cung ứng với dịch vụ hậu cần kỹ thuật số
Diễn giả: Mr Wallace Tan, AP Kiến trúc sư và Thực hành Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật số Siemens, Phần mềm Công nghiệp Kỹ thuật số Siemens
11:45 - 12:00 Phát biểu kết thúc, phiên kết nối và khảo sát

Các chủ đề sẽ đề cập đến những chuyển đổi do thế giới công nghệ mang lại, bao gồm số hóa kho bãi và quản lý chuỗi cung ứng.

2114019056
Supplychain
EDM image 2

Nhiều diễn giả khác nhau sẽ tổ chức các phiên thảo luận cụ thể về các lĩnh vực chuyên môn của họ như hậu cần, kho bãi và quản lý chuỗi cung ứng.

DSC_0196L
DSC_0295L
DSC_0241L
DSC_0311L
DSC_0340L
DSC_0557L
DSC_0617L
DSC_0799L
DSC_0923L
DSC_1015L
DSC_1049L
DSC_1091L
DSC_1230L