Sự kiện điện khí hoá và kết nối kinh doanh số hoá Skip
HCMC23_KV background

Sự kiện điện khí hoá và kết nối kinh doanh số ho

Các phiên hội thảo khám phá các công nghệ phương tiện sử dụng năng lượng xanh, sạc thông minh, kết nối phương tiện cho hệ thống thông tin giải trí trên xe và cập nhật qua mạng, nâng cao hiệu quả của các xưởng và cửa hàng bán lẻ thông qua số hóa và công nghệ kiểm tra để kiểm soát chất lượng.

InCar4
InCar3
InCar2
EV3

Sự kiện tương tác sẽ bao gồm các phiên hội nghị và kết nối mạng.

DSC_1015L
DSC_1674L
Connected 2
Connected 1