Sản xuất ô tô, Chuyển đổi và Tự động hóa ô tô Skip
HCMC23_KV background

Sản xuất ô tô, Chuyển đổi và Tự động hóa ô tô

Dưới tác động của số hóa, các công nghệ như AIoT, in 3D, vật liệu mới và các giải pháp kỹ thuật số cho ngành kỹ thuật và sản xuất sẽ được trưng bày tại khu vực này. 

Lịch trình

21/6/2024
13:00 - 13:30 Đăng ký, giao lưu & nghỉ ngơi
13:30 - 13:45 Khai thác tiềm năng với lĩnh vực sản xuất ô tô tại Việt Nam: Hiện trạng, xu hướng thị trường và cơ hội
Diễn giả: 
Dr Do Manh CuongPhó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam
13:45 - 14:00 Cách mạng hóa ngành sản xuất ô tô: Phát huy tiềm năng trong thời đại số hóa
Diễn giả: 
Ms Anne-Cathrine Koch, Trưởng phòng Số hóa & Vận hành CNTT Châu Á-Thái Bình Dương tại Schaeffler Technologies
14:00 - 14:15 Đổi mới trong kỹ thuật sản xuất và tự động hóa
Diễn giả: Mr Nguyen Le HiepTrưởng phòng Kỹ thuật Sản xuất Tiên tiến và Tự động hóa tại Milwaukee Việt Nam (TTi)
14:15 - 14:30 Triển khai Lean Digital trong ngành sản xuất ô tô
Diễn giả: Franklin Kurniawan, Giám đốc điều hành Opex Consulting Group
14:30 - 14:45 Quản lý màu sắc trong ngành công nghiệp ô tô
Diễn giả: Mr Steven LeGiám đốc kinh doanh, Indochina at Datacolor
14:45 - 15:05 Đẩy mạnh cuộc cách mạng sản xuất và di động thông minh bằng AI
Diễn giả: Mr Nguyen Quoc Tuan, Tổng Giám đốc Vietsol Company Limited
15:05 - 15:25 Sản xuất thông minh cho ngành công nghiệp ô tô 
Diễn giả: Mr Teh Tiack Ein, Giám đốc Siemens Digital Industries Software
15:25 - 15:40 Công nghệ in 3D trong sản xuất ô tô
Diễn giả: Mr Truong Tan Tong, Giám đốc điều hành  3D SMART SOLUTIONS
15:40 – 15:55 Công nghệ vận hành an toàn và tuân thủ bảo mật mạng trong ngành sản xuất ô tô
Diễn giả: Mr David Philip Blair-Turner, Giám đốc an ninh mạng spin. Technology
15:55 - 16:10 Quản lý chất thải trong sản xuất ô tô: qua ba phương pháp – Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế
Diễn giả: Ms Le Dung, Chánh Văn phòng Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam (VWRA)
16:10 - 16:25 Phát biểu kết thúc, phiên kết nối và khảo sát
Auto
EDM image 2
Supplychain

Các công nghệ này được xem xét cho sự sẵn sàng của các nhà cung cấp Việt Nam trong việc tích hợp kỹ thuật số.

DSC_1674L
DSC_1702L
DSC_1733L
DSC_1849L
DSC_1983L
DSC_2104L
DSC_2237L
DSC_2267L